Informatie overblijvenHet over laten blijven van uw kinderen tegen een geringe vergoeding behoort tot de mogelijkheden bij ons op school. Een aantal ouders heeft zich bereid verklaard om dit te begeleiden, zij ontvangen hier een vergoeding voor.
Een aantal van hen heeft een speciale cursus gevolgd om het overblijven nog beter te kunnen organiseren.
De kosten voor het overblijven bedragen € 2,00 per keer. Koopt u echter een strippenkaart, dan betaalt u €1,50 per keer. Het is dus voordeliger om voor de laatste optie te kiezen.
Er zijn 4 verschillende strippenkaarten mogelijk om aan te schaffen voor uw kind(eren).
·       10 strippen voor €15,00
·       20 strippen voor €30,00
·       30 strippen voor €45,00
·       40 strippen voor €60,00
Elke keer dat uw kind gebruik heeft gemaakt van de overblijf zal er een vakje op de kaart worden aangekruist. Indien deze kaart vol is krijgt uw kind deze mee naar huis zodat u weet dat er een nieuwe kaart aangeschaft moet worden.
De strippenkaart blijft geldig zolang als uw kind bij ons op school zit. De overgebleven ‘strippen’ verhuizen elk schooljaar mee met uw kind naar de volgende groep. Houdt u er rekening mee dat als uw kind in groep 8 zit, de overgebleven strippen aan het eind  niet terugbetaald worden.
Onze voorkeur gaat er naar uit dat de strippenkaart niet contant wordt betaald, maar dat het te betalen bedrag wordt overgemaakt. Het banknummer is: NL90 RBRB 0928 9258 97. Als de strippenkaart vol is krijgt uw kind deze mee naar huis. Het is tevens het moment waarop van u wordt verwacht dat u het bedrag voor de nieuwe strippenkaart overmaakt. Bij het overmaken is het telkens belangrijk om de naam van uw kind + de groep te vermelden.

Indien uw kind voor het eerst gebruik gaat maken van de overblijfvoorziening verzoeken wij u eenmalig het 'overblijfformulier' in te vullen.

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar info@obsdeeiber.nl.

Handboek overblijven


Alle regels en afspraken inzake het overblijven staan vermeld in het 'Handboek overblijven'. Dit handboek is bedoeld voor de overblijfkrachten en u als ouders. Indien uw kind gebruik maakt van het overblijven wordt van u verwacht dat u dit handboek heeft gelezen en akkoord bent met de inhoud.

Klik hier voor het Handboek overblijven
 

Overblijfregels


Ook tijdens het overblijven gelden er regels. Deze worden met de leerlingen besproken. Mocht er sprake zijn van herhaaldelijk overtreden van deze regels, dan wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers van de betreffende leerling. Indien de problemen zich blijven voordoen, dan kan de directie besluiten de betreffende leerling niet meer toe te laten tot het overblijven. De ouders moeten dan zelf voor opvang tussen de middag zorgen. Bovengenoemde procedure staat uitvoerig beschreven op pagina 8 van het 'Handboek overblijven'.

De belangrijkste afspraken voor de kinderen hebben we hieronder opgesomd:
 
- We luisteren naar de overblijfkracht en gaan respectvol met elkaar om.
- Voor het overblijven wassen we onze handen.
- We praten rustig met elkaar en schreeuwen niet.
- Soep of thee moet je zelf meenemen. Warm water vraag je aan de overblijfkracht en pak je niet
   zelf.
- We ruimen samen onze spullen op en brengen onze tassen weg.
- Je mag geen spullen uit de klas meenemen naar buiten.
- Tijdens het overblijven mag je niet van het plein. (ook niet om een bal op te halen)
- Het overblijven is van 12.00 uur tot 13.00 uur. Na 13.00 uur gaan de hekken open en zijn ook
  de kinderen welkom die niet overblijven.