Ook het laten overblijven van uw kinderen tegen een geringe vergoeding van 2 euro per keer behoort tot de mogelijkheden bij ons op school. Als u een strippenkaart aanschaft (zie uitleg onder knopje'overblijven') bedragen de kosten 1,50 euro per keer.
Een aantal moeders hebben zich bereid verklaard om dit te begeleiden, zij ontvangen hier een vergoeding voor. Daarnaast helpen twee pedagogisch medewerkers van stichting Welluswijs.
Het onderstaande inschrijfformulier kunt u digitaal invullen en versturen.

Ondergetekende wil graag met ingang van onderstaande datum zijn/haar kind(eren) gebruik laten maken van de overblijfvoorziening volgens onderstaande opgave.
Blijft over op:
Gegevens huisarts kind(eren)
Ondergetekende is tussen de middag bereikbaar onder telefoonnummer
De kosten van het overblijven bedragen 2,00 euro per keer. Indien u een strippenkaart aanschaft bedragen de kosten 1,50 euro per keer (zie algemene informatie op deze site en in de schoolgids H 8.1). Contactpersoon is Bianca van de Velde, telefoonnummer: 06-11587535.
Ondergetekende is op de hoogte van de kosten van het overblijven en van de overblijfregels (zoals vermeld op de website in het 'Handboek overblijven') en heeft deze regels besproken met het kind.

(*) Deze velden zijn verplicht!