Coöperatieve werkvormen


Op onze school maken we gebruik van coöperatieve werkvormen. Hieronder wordt toegelicht wat dit inhoudt.

Beelden zeggen echter meer dan tekst, vandaar hieronder eerst een filmpje. U zult begrijpen dat de werkwijze enigszins kan afwijken.

Wat is coöperatief leren?

‘Samen leren door samen te werken ’is het motto van het coöperatief leren.
Coöperatief leren is niet zo maar samenwerken.
De interactie tussen kinderen is zeer belangrijk voor hun ontwikkeling.
Bij coöperatief leren werken de kinderen in teams en leren op een gestructureerde manier samen te werken aan een gezamenlijk doel, waarbij ieder zijn eigen én een gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft. Door het coöperatief leren krijgen kinderen een actievere rol in het leerproces.
Vanaf de kleutergroepen worden deze vormen aangeleerd en uitgebouwd met allerlei variaties. Doordat de kinderen er van kleuter af aan mee leren werken hoeft de werkvorm niet steeds opnieuw te worden uitgelegd aan de kinderen.
 
Binnen dit coöperatief leren worden de kinderen uitgedaagd
Hieronder een kleine opsomming van veelgebruikte werkvormen:
De hulpmiddelen die wij gebruiken zijn:
Opbrengst