Kennismakingsbezoek


Voor de meeste ouders begint de oriëntatie op een basisschool als hun kind drie jaar wordt. Allereerst kunt u natuurlijk op deze website terecht. Alle informatie over onze school is hierop te vinden. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsbezoek en rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met Gretha Vleems of Ilse ter Horst (directie). U kunt een mail sturen naar: directie@obsdeeiber.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
 

Aanmelden & inschrijven


Als gevolg van de wet op het Passend Onderwijs is de regelgeving veranderd. Dit betekent dat we bij plaatsing van een kind op school met twee formulieren werken: De aanmelding van een leerling wordt beschouwd als vooraanmelding. Dit betekent dat de school, n.a.v. het door ouders/verzorgers ingevulde aanmeldingsformulier, beoordeeld of zij kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling.
 
Vervolgens worden ouders (indien noodzakelijk) uitgenodigd voor een gesprek.
Indien overgegaan wordt tot plaatsing van de leerling wordt de ouders verzocht het inschrijfformulier in te vullen.

Klik hier voor het aanmeldformulier >>