Schooltijden


We hanteren de volgende schooltijden:
 
dag
morgen
middag
maandag
8.30 - 12.00
13.15 - 15.15
dinsdag
8.30 - 12.00
13.15 - 15.15
woensdag
8.30 - 12.15
 
donderdag
8.30 - 12.00
13.15 - 15.15
vrijdag
8.30 - 12.00
13.15 - 15.15
 
Om 8.25 uur en 13.10 uur wordt er gebeld. De kinderen gaan dan naar binnen zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

De leerlingen van de groepen 1, gecombineerd in de eenden en kikkers, zijn op de maandag- en vrijdagmiddag extra vrij.
 
De leerlingen van groep 2, 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag ook vrij.
Om de drukte bij het uitgaan van de school iets te spreiden kunnen de kleuters om 11.55 uur en 15.10 uur opgehaald worden.
 

Aantal lesuren


Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7520 uur. Leerlingen in de eerste 4 leerjaren (onderbouw) moeten ten minste 3520 uur les krijgen; in de laatste 4 leerjaren (bovenbouw) is dit 3760 uur. Voor de resterende 240 uur kunnen scholen uit de volgende drie mogelijkheden kiezen:
De lesuren kunnen bij de leerjaren 1 tot en met 4 worden ondergebracht.
De lesuren kunnen bij de leerjaren 5 tot en met 8 worden ondergebracht.
De lesuren kunnen gedeeltelijk bij de leerjaren 1 tot en met 4 en gedeeltelijk bij de leerjaren 5 tot en met 8 worden ondergebracht.
 

Aantal uren onderwijs per dag op de basisschool
 

De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten wel een echte onderbreking van de dag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan een stuk bezig zijn met leren. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De basisschool moet zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag.
 

5-daagse schoolweek op de basisschool
 

Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt een 5-daagse schoolweek. Basisscholen mogen maximaal 7 keer per jaar een 4-daagse schoolweek inroosteren. Dit is naast de weken die al 4-daags zijn, omdat de school gesloten is vanwege een algemene feestdag. Scholen moeten 4-daagse lesweken vooraf in de schoolgids aangeven en evenwichtig over het schooljaar verdelen. Voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool is de 5-daagse schoolweek niet verplicht.
 

Vrije woensdagmiddag op de basisschool
 

De meeste leerlingen van de basisschool hebben woensdagmiddag vrij. De school is overigens niet verplicht om deze middag vrij te geven. De school kan dus ook een rooster hebben met elke dag evenveel uren onderwijs. Dit is het zogenoemde 5-gelijkedagenmodel of continurooster. Als een school bijvoorbeeld de vrijdagmiddag als vaste vrije middag wil aanhouden, dan kan dat. Voorwaarde is wel dat alle leerlingen over 8 schooljaren het vereiste minimum van 7520 uur onderwijs krijgen.


Hieronder volgt de actuele stand van zaken betreffende onze school over de voorbije acht schooljaren:
 

  Gr.1 Gr.2 Gr. 3 Gr.4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8
2014-2015 831:15 uur 905:15 uur 911:00 uur 911:00 uur 985:00 uur 985:00 uur 985:00 uur 988:45 uur
2013-2014 828:45 uur 904:45 uur 912:30 uur 912:30 uur 990:30 uur 990:30 uur 990:30 uur 994:45 uur
2012-2013 834:15 uur 908:15 uur 919:30 uur 919:30 uur 993:30 uur 993:30 uur 993:30 uur 993:30 uur
2011-2012 828:15 uur 906:15 uur 924:30 uur 924:30 uur 999:15 uur 999:15 uur 999:15 uur 999:15 uur
2010-2011 829:30 uur 907:30 uur 925:45 uur 925:45 uur 1000:50 uur 1000:50 uur 1000:50 uur 1000:15 uur
2009-2010 829:00 uur 907:00 uur 925:15 uur 925:15 uur 999:00 uur 999:00 uur 999:00 uur 999:00 uur
2008-2009 827:15 uur 905:15 uur 923:30 uur 923:30 uur 1000:45 uur 1000:45 uur 1000:45 uur 1000:45 uur
2007-2008 828:30 uur 906:30 uur 924:45 uur 924:45 uur 1000:15 uur 1000:15 uur 1000:15 uur 1000:15 uur


De studiemomenten zorgen ervoor dat de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend verbeterd kan worden. Er is bewust gekozen voor een aantal studiemiddagen. De reden hiervoor is dat bewezen is dat de ochtenduren de meest effectieve leermomenten zijn voor de leerlingen.
Overigens kan er op dagen dat er een studiemiddag gepland staat tot 13.00 uur gewoon gebruik gemaakt worden van onze overblijfvoorziening. Maakt uw kinds gebruik van de BSO (Stichting Welluswijs) dan dient u zelf door te geven dat uw kind i.v.m. een studiemiddag eerder dan gebruikelijk komt.