1.1 GESCHIEDENIS


De openbare basisschool De Eiber is ontstaan in 1985 op het moment dat het kleuteronderwijs en het lager onderwijs zijn geïntegreerd tot de basisschool. De lagere school en de kleuterschool waaruit De Eiber is ontstaan heetten respectievelijk De Werf en De Wiekslag. Beide gebouwen zijn gebouwd in de jaren zeventig en in de loop der jaren is een uitbreiding gerealiseerd.

1.2 SCHOOLGEBOUW


Het schoolgebouw biedt plaats aan 8 groepen. Het centrum van het gebouw is een multifunctionele gemeenschapsruimte. Eén lokaal en het speellokaal zijn specifiek ingericht voor de groepen 1 en 2 en heeft een eigen ingang. De school beschikt over een speelplaats voor de groepen 1 en 2. Daarnaast zijn er twee speelplaatsen voor de groepen 3 t/m 8.
In 2017 heeft er een grote renovatie plaatsgevonden, waardoor het gebouw weer volledig voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het onderwijs in de 21e eeuw.
De dagopvang, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal (Stichting Welluswijs) zijn in hetzelfde gebouw gehuisvest.

1.3 SCHOOLGROOTTE


De school wordt door ongeveer 141 kinderen bezocht. Deze zijn verdeeld over 6 groepen. Er zitten leerlingen uit alle lagen van de bevolking en met verschillende culturele achtergronden op onze school. 

1.4 TEAMSAMENSTELLING


Op dit moment zijn er 15 personeelsleden werkzaam op De Eiber. Naast de directie, de locatiecoördinator en groepsleerkrachten, fulltime en parttime, zijn er bij ons op school tevens een Intern Begeleider, een onderwijsassistent, een conciërge en een onderwijsassistent Dans & drama werkzaam. Al deze mensen vormen samen het “team”.