Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en
Lesuren
Onderwijstijd
 

Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept  


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


Er gaan 135 kinderen naar onze school. Het schoolgewicht is 35,1%. Een groot percentage leerlingen van onze school ( rond 25% in het schooljaar '19-'20) heeft een niet-westerse achtergrond. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra taalaanbod en ondersteuning. We kiezen voor een rijk taalaanbod, waarbij we afstemmen op de vaardigheden van het kind en interactie een grote rol speelt.Vanuit onze visie beschrijven we in paragraaf 2.1 onze keuze voor het onderwijsconcept dat we de komende jaren ontwikkelen.  De speerpunten van ons onderwijsconcept zijn: Onze leerlingen leren hierdoor hun eigen leerdoelen benoemen en reflecteren op deze doelen, leren samenwerken en onderzoeken. Bovendien schenken we veel aandacht aan digitale geletterdheid en creatieve vaardigheden van onze leerlingen vanaf groep1. Ons aanbod en ondersteuning worden vanuit deze visie ingevuld, o.a. door