Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Invulling van ons onderwijs


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


Er gaan 109 kinderen naar onze school. Het schoolgewicht is 35,1%, we hebben een gemêleerde leerlingpopulatie.
Op onze school putten kinderen uit een rijk en samenhangend taalaanbod, waarbij we afstemmen op de vaardigheden van het kind en waarbij interactie een grote rol speelt.De volgende punten vinden wij van belang: Onze leerlingen leren hun eigen leerdoelen te benoemen en daarop te reflecteren, ze leren samenwerken en onderzoeken. We veel aandacht aan digitale geletterdheid en creatieve vaardigheden vanaf groep 1. Dit doen wij door: