Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf/TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje/ traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
Kanjerprotocol
Beleid internetgebruik
Oud papier
 

Overblijf/ TSO


Het is mogelijk om uw kind(eren) over te laten blijven op school. Er zijn overblijfkrachten die samen met 2 pedagogisch medewerkers van Stichting Welluswijs het overblijven begeleiden. 


Met ingang van het schooljaar 2019-2020 werken we met het online registratie- en administratiesysteem voor de tussenschoolse opvang (TSO) 'Overblijven met Edith'. Ouders dienen zich eenmaal te registreren en daarna verlopen betalingen middels automatische incasso. Het overblijven kost €1,75 per kind per keer.

Als ouder kunt u op eenvoudig wijze inloggen en aangeven op welke dagen uw kind overblijft. Dit aanmelden/afmelden kan tot 10:00 uur op de dag zelf. De overblijfkrachten zien op één lijst welk kind overblijft, met eventuele bijzonderheden. De TSO-administratie heeft inzicht in de facturen en de opbouw hiervan.

'Overblijven met Edith' ( www.overblijvenmetedith.nl) registreert, administreert en factureert de overblijfmomenten per kind en per gezin. Overblijfkrachten kunnen door deze uitbesteding meer tijd besteden aan hun primaire taak: de kinderen een ongedwongen overblijfmoment aanbieden.

De ouderbrief vanuit de organisatie 'Overblijven met Edith' 

Stappenplan voor het aanmaken van een account bij 'Overblijven met Edith'