Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf/TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje/ traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
Kanjerprotocol
Beleid internetgebruik
Oud papier
 

Continurooster


Alle kinderen nemen een lunchpakket mee en eten op school. De leerkrachten eten met de kinderen in de klas en daarna is er tijd om een frisse neus te halen en even lekker buiten te spelen.