Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf/TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje/ traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
Kanjerprotocol
Beleid internetgebruik
Oud papier
 

KriebelcontroleHoewel hoofdluis al lang geen taboe meer is, bezorgt het kinderen veel last en ouders veel extra werk.
Na elke langere vakantie worden alle kinderen door een aantal moeders gecontroleerd.
Bij constatering wordt er contact opgenomen met de ouders en worden alle ouders van de desbetreffende groep middels een brief geïnformeerd dat er hoofdluis voorkomt in de groep. Deze kinderen worden daarna regelmatig gecontroleerd, totdat ze luisvrij zijn. Wanneer ouders zelf constateren dat hun kind hoofdluis heeft, informeren ze de school, zodat die de andere ouders kan waarschuwen. 

Op school proberen we dit grotendeels te voorkomen door gebruik te maken van luizenzakken.
De cyclus van de hoofdluis ziet er als volgt uit: