Meester Frans aan het woord
slider placeholder
Meester Frans: “Ik krijg enorm veel energie van het lesgeven aan diverse leeftijdsgroepen” Deze keer vertelt meester Frans over zijn ervaringen op De Eiber en de methode Blink. “Ik geef les aan verschillende groepen: van groep 1 en 2 t/m groep 7 en 8. Het maakt mijn werk enorm veelzijdig en ik kan mij volledig op het lesgeven richten, omdat ik niet eindverantwoordelijk ben bij een groep. Ik krijg hier enorm veel energie van. Daarnaast houdt het werken in verschillende leeftijdsgroepen je scherp”, vertelt Frans enthousiast over zijn werk op De Eiber. Sinds een paar jaar is er vanuit de overheid ook budget beschikbaar gesteld om de werkdruk te verminderen. Ook hierin speelt Frans een rol. “Ik word bijvoorbeeld ingezet om op sommige momenten de groep te splitsen. Ook neem ik de leestoetsen af. Het mooie is dat je dan ook een compleet beeld krijgt van de ontwikkeling van alle kinderen. Daarnaast is het een voordeel dat ik alle kinderen ken. Het maakt de drempel wat lager.” Enthousiast is hij ook over de methode Blink. “Op het gebied van wereldoriëntatie zetten we de methode al een aantal jaren in. Sinds dit schooljaar doen we dat ook bij ons leesonderwijs. Blink Lezen bestaat uit vijf thema’s per jaar. Elk thema duurt zes tot acht weken en bestaat uit een aantal vaste onderdelen. De thema’s zijn goed te combineren met lessen wereldoriëntatie, zodat kinderen langere tijd intensief met een onderwerp bezig zijn. Woorden die daarbij horen, komen vaker terug, waardoor het lange termijngeheugen ze makkelijker opslaat.” Onderdeel van Blink is het Wereldlezen. “In deze lessen lezen en leren kinderen meer over het thema. Ze krijgen verschillende soorten teksten (zowel non-fictie als fictie) met relevante opdrachten. Dit zijn de lessen waar het technisch en begrijpend lezen wordt behandeld. Bij elk thema hoort ook een filmles. Zo kunnen de kinderen met begrijpend kijken en luisteren hun kennis van de wereld en hun woordenschat verder versterken.”