Algemene pagina voor ouders


Betrokkenheid van ouders/verzorgers is erg belangrijk voor een school. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor het welbevinden van uw kind. Ook voor kinderen is het prettig wanneer er een goed contact is tussen thuis en school. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de leerkracht of maak desgewenst een afspraak.
Iedere ouder kan zich inzetten in het belang van de school door bijvoorbeeld praktische hulp te bieden of door mee te praten en mee te beslissen over schoolse zaken. De hulp van ouders/verzorgers is niet meer weg te denken uit de school. Sommige helpen wanneer het nodig is; anderen helpen wekelijks. Aan het begin van het schooljaar ontvangt ieder gezin een ouderhulpformulier waarop aangegeven kan worden welke hulp u wilt bieden bij schoolse activiteiten. Ook wordt in de loop van het jaar regelmatig via de nieuwsbrief om hulp gevraagd bij diverse activiteiten. Als ouders/verzorgers op school meehelpen, gebeurt dat altijd onder verantwoordelijkheid van leerkrachten en uiteindelijk de directeur van de school. Een uitzondering hierop vormt de medezeggenschapsraad. Als er op school geen ouders/verzorgers zijn mist iedereen iets: de ouders/verzorgers de betrokkenheid, de leerkrachten de hulp en de kinderen de leuke tijd!