De school is weer begonnen!

Kanjertraining.pdf

Na een muzikale en actieve start van het schooljaar, zijn we nu alweer aan het einde van onze eerste week gekomen. Na een heerlijke vakantie is het voor iedereen wennen. Je zit in een nieuwe groep, met nieuwe (of bekende) leerkrachten.
Zoals ieder schooljaar besteden we in het begin veel aandacht aan elkaar leren kennen en het vormen van een groep. Ook is duidelijkheid over wat je van elkaar verwacht heel belangrijk. Onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling "Kanjertraining" geeft hiervoor veel mogelijkheden en activiteiten (voor meer informatie vindt u in de bijlage meer uitleg). Bij de Kanjertraining zijn afspraken en regels erop gericht om school voor iedereen veilig en fijn te maken en houden. Door middel van een “regel van de week” willen we iedere week een kanjerregel centraal stellen. Dit gebeurt in de groep, maar we willen u thuis daar ook in meenemen. Iedere week zult u daarom een appje ontvangen waarin de “Regel van de komende week” bekend wordt gemaakt.