Ouderraad


De ouderraad vergadert 5 a 6 keer per schooljaar over verschillende activiteiten. Deze OR regelt, ondersteunt en organiseert in nauwe samenwerking met de directie en de leerkrachten onder andere de volgende activiteiten:
- Sinterklaasfeest
- Kerstviering
- Paasviering
- Koningsspelen

Naast de activiteiten op school worden er ook activiteiten zoals schoolreisjes, afscheid groep 8, schoolkamp, financiën betreft activiteiten en oud papier-inzameling geregeld in samenspraak met directie/team.

Om al deze activiteiten mogelijk te maken, wordt aan de ouders per kind jaarlijks een bijdrage in de kosten gevraagd. Deze bijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden en is kostendekkend. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat, zal het u duidelijk zijn dat bovengenoemde activiteiten alleen georganiseerd kunnen worden als de bijdrage ook daadwerkelijk wordt voldaan.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief met de tarieven. Ook vragen we uw toestemming voor het uitvoeren van een automatische incasso voor de betaling van deze kosten. 


De ouderraad bestaat uit:
Antoinette Drogt – Voorzitter
Cindy Nuvelstijn – Secretaris
Els Holsbrink – Penningmeester
Margot ten Cate – lid
Silvia van Eerde – lid
Susan Euverman - lid
Marijke Schreur – lid
Cindy van Wijhe – lid