Ouderraad


Een groot aantal ouders vormt de ouderraad. Deze raad regelt, ondersteunt en organiseert in nauwe samenwerking met de directie en de leerkrachten onder andere de volgende zaken: Sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreisjes, een activiteit met Pasen, musical
groep 8, verzekering ongevallen tijdens schooluren, schoolkamp, oudpapierinzameling etc.
Om al deze activiteiten mogelijk te maken, wordt aan de ouders per kind jaarlijks een bijdrage in de kosten gevraagd. Deze bijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden en is kostendekkend. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat, zal het u duidelijk zijn dat bovengenoemde activiteiten alleen georganiseerd kunnen worden als de bijdrage ook daadwerkelijk wordt voldaan.
In het kader van nieuwe wetgeving heeft het bestuur van onze school een regeling opgesteld voor de vrijwillige ouderbijdrage. Deze regeling ontvangt u samen met een acceptgiro aan het begin van het nieuwe schooljaar.