Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


In het jaar 2020- 2021 staan op de Eiber de volgende scholingen centraal

Als team nemen we begrijpend lezen onder de loep, hierop wordt een vakoverstijgende visie geschreven en volgen we de training close reading. 2021 wordt een pilot-jaar, zodat we volgend seizoen begrijpend lezen kunnen implementeren.
Het verdiepend analyseren van de toetsen staat centraal.
Oriëntatie op het NT2 aanbod voor woordenschat verdient verbreding naar de hogere groepen.
Als team volgen we een Kanjerdag. Er hebben wisselingen in het team plaats gevonden, waardoor we ons meer willen verdiepen om zo op één lijn te komen.
Door meerdere collega's worden de cursussen van 'Met sprongen vooruit' gevolgd.
De BHV-ers volgen jaarlijks een herhalingscursus, er worden dit jaar ook basistrainingen gevolgd.
Het Management Team, dat bestaat uit  directie, locatie-coördinator en de interne begeleiding, volgt een 3-daagse tandem-cursus.