Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Op school worden naast het normale lesprogramma veel leuke dingen gedaan: het sinterklaasfeest, een gezellige kerstmaaltijd, schoolreisjes etc. Het zijn allemaal activiteiten die niet zijn weg te denken uit de school. Zonder een bijdrage van de ouders kunnen die activiteiten niet worden bekostigd. De school ontvangt geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor lesmaterialen, voor leerkrachten en voor het schoolgebouw.
Er is geen geld voor leuke extraatjes. Vandaar dat op veel scholen de ouderraad aan de ouders een geldelijke bijdrage vraagt, waarmee zij die activiteiten kan organiseren en betalen.
Voor groep 1 en 2 komt de bijdrage op €35,00 ( €20,00 voor de schoolreis en €15,00 voor festiviteiten)
Voor groep 3 t/m 7 komt de bijdrage op €40,00 ( €25,00 voor de schoolreis en €15,00 voor festiviteiten)
Voor groep 8 komt de bijdrage op €90,00 ( €75,00 voor de schoolkamp en €15,00 voor festiviteiten)
De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze vrijwillige bijdrage.