Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Jeugdgezondheidszorg


Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij hen terecht. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee. 

Klik hier voor informatie van de GGD IJsseland (Overijssel) >> 
 
Klik hier voor informatie van de GGD Drenthe >>