Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf/TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje/ traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
Kanjerprotocol
Beleid internetgebruik
Oud papier
 

Schooltijden


We werken met een continurooster volgens het volgende tijdschema:
 
  groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5, 6, 7 en 8
maandag 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30
dinsdag 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30
woensdag 8.30 – 12.30 8.30 – 12.30 8.30 – 12.30
donderdag 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30
vrijdag 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00 8.30 – 14.30

Groep 1 is op maandagmiddag  om 12.00 uur vrij.