Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf/TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje/ traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
Kanjerprotocol
Beleid internetgebruik
Oud papier
 

Beleid internetgebruik & sociale media


Klik hier voor de gedragscode leerlingen ICT en internetgebruik >>

Klik hier voor het sociale media reglement leerlingen >>