Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf/TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje/ traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
Kanjerprotocol
Beleid internetgebruik
Oud papier
 

Oud papier


Net buiten ons plein staat een vaste papiercontainer. U kunt uw oud papier er zelf in doen. Dit kan van 8.00 – 18.00 uur op werkdagen. Buiten deze tijden is het niet mogelijk oud papier te brengen. De ouderraad beheert de oud papier opbrengst en zorgt ervoor dat deze ten goede komt aan de school (uw kinderen).